Издательство «Беларусь»

Минск, проспект Победителей, 11, этаж 7

Тел. +375 17 203 87 42
Тел. +375 17 203 93 23
Тел./факс +375 17 203 89 51
belarusbook@tut.by

Наши планы

2016 год
567 стр.
Языки: белорусский
ISBN 978-985-01-1194-4

Просмотров: 173

У перакладзе на сучасную беларускую мову друкуюцца найбольш каштоўныя помнікі беларускага прыгожага пісьменства і літаратуры  X - XVII стагоддзяў: летапісныя аповесці, навелы, хронікі, дзённікі, палемічныя трактаты, сатырычныя і гумарыстычныя творы.

У разгорнутым уступным артыкуле паказваюцца эстэтычныя вартасці рарытэтных помнікаў старадаўняй беларускай літаратуры, раскрываецца паэтыка творчасці беларускіх майстроў слова эпохі Готыкі, Рэнесансу і Барока, асвятляюцца ідэйна-мастацкія пошукі старажытных пісьменнікаў-інтэлектуалаў.

Адрасуецца шырокаму колу чытачоў: навукоўцам, выкладчыкам ВНУ і каледжаў, настаўнікам, студэнтам і школьнікам.


Национальная библиотека Беларуси